February 1992 Moon Phases Calendar in Australia.

February 1992 Moon Phases Calendar in Australia

February 1992
MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySunday
27 28 29 30 31 01 Waning Crescent 02 Waning Crescent
03 Waning Crescent 04 New Moon New Moon New Moon 05 Waxing Crescent 06 Waxing Crescent 07 Waxing Crescent 08 Waxing Crescent 09 Waxing Crescent
10 Waxing Crescent 11 Waxing Crescent 12 1st Quarter 1st Quarter 1st Quarter 13 Waxing Gibbous 14 Waxing Gibbous 15 Waxing Gibbous 16 Waxing Gibbous
17 Waxing Gibbous 18 Full Moon Full Moon Full Moon 19 Waning Gibbous 20 Waning Gibbous 21 Waning Gibbous 22 Waning Gibbous 23 Waning Gibbous
24 Waning Gibbous 25 3rd Quarter 3rd Quarter 3rd Quarter 26 Waning Crescent 27 Waning Crescent 28 Waning Crescent 29 Waning Crescent 1