July 2008 Moon Phases Calendar in Australia.

July 2008 Moon Phases Calendar in Australia

July 2008
MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySunday
30 01 Waning Crescent 02 Waning Crescent 03 New Moon New Moon New Moon 04 Waxing Crescent 05 Waxing Crescent 06 Waxing Crescent
07 Waxing Crescent 08 Waxing Crescent 09 Waxing Crescent 10 1st Quarter 1st Quarter 1st Quarter 11 Waxing Gibbous 12 Waxing Gibbous 13 Waxing Gibbous
14 Waxing Gibbous 15 Waxing Gibbous 16 Waxing Gibbous 17 Waxing Gibbous 18 Full Moon Full Moon Full Moon 19 Waning Gibbous 20 Waning Gibbous
21 Waning Gibbous 22 Waning Gibbous 23 Waning Gibbous 24 Waning Gibbous 25 Waning Gibbous 26 3rd Quarter 3rd Quarter 3rd Quarter 27 Waning Crescent
28 Waning Crescent 29 Waning Crescent 30 Waning Crescent 31 Waning Crescent 1 2 3