July 2016 Moon Phases Calendar in Australia.

July 2016 Moon Phases Calendar in Australia

July 2016
MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySunday
27 28 29 30 01 Waning Crescent 02 Waning Crescent 03 Waning Crescent
04 New Moon New Moon New Moon 05 Waxing Crescent 06 Waxing Crescent 07 Waxing Crescent 08 Waxing Crescent 09 Waxing Crescent 10 Waxing Crescent
11 Waxing Crescent 12 1st Quarter 1st Quarter 1st Quarter 13 Waxing Gibbous 14 Waxing Gibbous 15 Waxing Gibbous 16 Waxing Gibbous 17 Waxing Gibbous
18 Waxing Gibbous 19 Waxing Gibbous 20 Full Moon Full Moon Full Moon 21 Waning Gibbous 22 Waning Gibbous 23 Waning Gibbous 24 Waning Gibbous
25 Waning Gibbous 26 Waning Gibbous 27 3rd Quarter 3rd Quarter 3rd Quarter 28 Waning Crescent 29 Waning Crescent 30 Waning Crescent 31 Waning Crescent