July 2024 Moon Phases Calendar in Australia.

July 2024 Moon Phases Calendar in Australia

July 2024
MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySunday
01 Waning Crescent 02 Waning Crescent 03 Waning Crescent 04 Waning Crescent 05 Waning Crescent 06 New Moon New Moon New Moon 07 Waxing Crescent
08 Waxing Crescent 09 Waxing Crescent 10 Waxing Crescent 11 Waxing Crescent 12 Waxing Crescent 13 Waxing Crescent 14 1st Quarter 1st Quarter 1st Quarter
15 Waxing Gibbous 16 Waxing Gibbous 17 Waxing Gibbous 18 Waxing Gibbous 19 Waxing Gibbous 20 Waxing Gibbous 21 Full Moon Full Moon Full Moon
22 Waning Gibbous 23 Waning Gibbous 24 Waning Gibbous 25 Waning Gibbous 26 Waning Gibbous 27 Waning Gibbous 28 3rd Quarter 3rd Quarter 3rd Quarter
29 Waning Crescent 30 Waning Crescent 31 Waning Crescent 1 2 3 4