November 1937 Moon Phases Calendar in Australia.

November 1937 Moon Phases Calendar in Australia

November 1937
MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySunday
01 Waning Crescent 02 Waning Crescent 03 New Moon New Moon New Moon 04 Waxing Crescent 05 Waxing Crescent 06 Waxing Crescent 07 Waxing Crescent
08 Waxing Crescent 09 Waxing Crescent 10 Waxing Crescent 11 1st Quarter 1st Quarter 1st Quarter 12 Waxing Gibbous 13 Waxing Gibbous 14 Waxing Gibbous
15 Waxing Gibbous 16 Waxing Gibbous 17 Waxing Gibbous 18 Full Moon Full Moon Full Moon 19 Waning Gibbous 20 Waning Gibbous 21 Waning Gibbous
22 Waning Gibbous 23 Waning Gibbous 24 Waning Gibbous 25 3rd Quarter 3rd Quarter 3rd Quarter 26 Waning Crescent 27 Waning Crescent 28 Waning Crescent
29 Waning Crescent 30 Waning Crescent 1 2 3 4 5