November 1920 Moon Phases Calendar in India.

November 1920 Moon Phases Calendar in India

November 1920
MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySunday
01 Waning Gibbous 02 Waning Gibbous 03 3rd Quarter 3rd Quarter 3rd Quarter 04 Waning Crescent 05 Waning Crescent 06 Waning Crescent 07 Waning Crescent
08 Waning Crescent 09 Waning Crescent 10 New Moon New Moon New Moon 11 Waxing Crescent 12 Waxing Crescent 13 Waxing Crescent 14 Waxing Crescent
15 Waxing Crescent 16 Waxing Crescent 17 Waxing Crescent 18 Waxing Crescent 19 1st Quarter 1st Quarter 1st Quarter 20 Waxing Gibbous 21 Waxing Gibbous
22 Waxing Gibbous 23 Waxing Gibbous 24 Waxing Gibbous 25 Waxing Gibbous 26 Full Moon Full Moon Full Moon 27 Waning Gibbous 28 Waning Gibbous
29 Waning Gibbous 30 Waning Gibbous 1 2 3 4 5