November 1960 Moon Phases Calendar in India.

November 1960 Moon Phases Calendar in India

November 1960
MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySunday
31 01 Waxing Gibbous 02 Waxing Gibbous 03 Full Moon Full Moon Full Moon 04 Waning Gibbous 05 Waning Gibbous 06 Waning Gibbous
07 Waning Gibbous 08 Waning Gibbous 09 Waning Gibbous 10 Waning Gibbous 11 3rd Quarter 3rd Quarter 3rd Quarter 12 Waning Crescent 13 Waning Crescent
14 Waning Crescent 15 Waning Crescent 16 Waning Crescent 17 Waning Crescent 18 Waning Crescent 19 New Moon New Moon New Moon 20 Waxing Crescent
21 Waxing Crescent 22 Waxing Crescent 23 Waxing Crescent 24 Waxing Crescent 25 1st Quarter 1st Quarter 1st Quarter 26 Waxing Gibbous 27 Waxing Gibbous
28 Waxing Gibbous 29 Waxing Gibbous 30 Waxing Gibbous 1 2 3 4