November 1991 Moon Phases Calendar in India.

November 1991 Moon Phases Calendar in India

November 1991
MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySunday
28 29 30 31 01 Waning Crescent 02 Waning Crescent 03 Waning Crescent
04 Waning Crescent 05 Waning Crescent 06 New Moon New Moon New Moon 07 Waxing Crescent 08 Waxing Crescent 09 Waxing Crescent 10 Waxing Crescent
11 Waxing Crescent 12 Waxing Crescent 13 Waxing Crescent 14 1st Quarter 1st Quarter 1st Quarter 15 Waxing Gibbous 16 Waxing Gibbous 17 Waxing Gibbous
18 Waxing Gibbous 19 Waxing Gibbous 20 Waxing Gibbous 21 Waxing Gibbous 22 Full Moon Full Moon Full Moon 23 Waning Gibbous 24 Waning Gibbous
25 Waning Gibbous 26 Waning Gibbous 27 Waning Gibbous 28 3rd Quarter 3rd Quarter 3rd Quarter 29 Waning Crescent 30 Waning Crescent 1