November 2005 Moon Phases Calendar in India.

November 2005 Moon Phases Calendar in India

November 2005
MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySunday
31 01 Waning Crescent 02 New Moon New Moon New Moon 03 Waxing Crescent 04 Waxing Crescent 05 Waxing Crescent 06 Waxing Crescent
07 Waxing Crescent 08 Waxing Crescent 09 1st Quarter 1st Quarter 1st Quarter 10 Waxing Gibbous 11 Waxing Gibbous 12 Waxing Gibbous 13 Waxing Gibbous
14 Waxing Gibbous 15 Waxing Gibbous 16 Full Moon Full Moon Full Moon 17 Waning Gibbous 18 Waning Gibbous 19 Waning Gibbous 20 Waning Gibbous
21 Waning Gibbous 22 Waning Gibbous 23 Waning Gibbous 24 3rd Quarter 3rd Quarter 3rd Quarter 25 Waning Crescent 26 Waning Crescent 27 Waning Crescent
28 Waning Crescent 29 Waning Crescent 30 Waning Crescent 1 2 3 4