November 2028 Moon Phases Calendar in India.

November 2028 Moon Phases Calendar in India

November 2028
MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySunday
30 31 01 Waxing Gibbous 02 Full Moon Full Moon Full Moon 03 Waning Gibbous 04 Waning Gibbous 05 Waning Gibbous
06 Waning Gibbous 07 Waning Gibbous 08 Waning Gibbous 09 Waning Gibbous 10 3rd Quarter 3rd Quarter 3rd Quarter 11 Waning Crescent 12 Waning Crescent
13 Waning Crescent 14 Waning Crescent 15 Waning Crescent 16 New Moon New Moon New Moon 17 Waxing Crescent 18 Waxing Crescent 19 Waxing Crescent
20 Waxing Crescent 21 Waxing Crescent 22 Waxing Crescent 23 Waxing Crescent 24 1st Quarter 1st Quarter 1st Quarter 25 Waxing Gibbous 26 Waxing Gibbous
27 Waxing Gibbous 28 Waxing Gibbous 29 Waxing Gibbous 30 Waxing Gibbous 1 2 3